Välkommen till
Sydlots AB

Vi erbjuder chaufförer för transport av kylt, fryst, tank, lots, distribution och fjärrtrafik!

Välkomna att boka chaufför!

Lite om Sydlots

KVALITET TILL BRA PRIS
 
Vi erbjuder marknaden de mest kostnadseffektiva lösningarna med högsta kvalitet inom åkerinäringen! Vi tål att jämföras – både i kvalitet och prisläge!
MILJÖPOLICY
 
Sydlots ska vara en miljömedveten arbetsplats, där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS
 
Rätt person på rätt plats ger nöjda kunder. Eftersom Sydlots levererar tjänster som utförs av människor, är kvaliteten på vår personal viktig för att vi ska lyckas i vår verksamhet. Vår personal är kunnig, erfaren och finns tillhands för såväl långa som korta uppdrag. 

Referenser

Ett urval av kunder som vi jobbar med.